Knjižnica znanja

Dr. Adriana Rejc Buhovac
Poslovni model vključujočega delovnega okolja
Adriana Rejc Buhovac – predstavitev

Dr. Metoda Dodič-Fikfak
Dodic – predstavitev

Dr. Katarina Katja Mihelič
Eticno in odgovorno vodenje

Anita Hrast, Darija Lorbek, ddr Matjaž Mulej
A.Hrast, ddr. M.Mulej, D. Lorbek_Model M 2013 in Model M 2014 SLO
Mulej idr – predstavitev

Mag. Vilma Fece
DRUŽBENA ODGOVORNOST V GORENJU
Fece – Gorenje – predstavitev

Aleš Mrkelj
Družbena odgovornost in solastništvo zaposlenih
Markelj – Domel – predstavitev

Anja Rupret, univ. dipl. prav.
STRATEŠKA PODPORA ZAUPNEMU IN VARNEMU PRIJAVLJANJU ODKLONSKIH DEJANJ
Rupret – predstavitev

Mag. Bečir Kečanovič
VKLJUČUJOČE DELOVNO OKOLJE
Kecanovic – predstavitev