Kategorija: Vključujoča lokalna skupnost

Z vključevanjem in dejavnim sodelovanjem državljanov, javnosti in civilne družbe pri oblikovanju in izvrševanju javnih politik se povečuje preglednost političnega odločanja. Na drugi strani se zmanjšuje možnost zlorab in kriminala pri političnem upravljanju javnih zadev in javnega imetja. Čeprav je večinoma urejeno s pravili, na politično odločanje najbolj vpliva politično-vrednostna presoja ali t.i. politična diskrecija, […]

Preberi naprej →