Vključujoča družba je prostor enakih možnosti, vrednot in znanja, ki ga ustvarjata človeška in umetna inteligenca, prostor, v katerem ljudje dejansko lahko vplivajo na javne zadeve in s tem na svoj družbeni položaj.

Vrednote in poglavitni cilji

Povezujejo ljudi, da s spoštovanjem različnosti zmorejo skupni potencial raznolikosti izkoristiti tudi v smislu zmanjševanja revščine in neenakosti, na drugi strani pretoka idej, znanja, napredka, trajnostnega razvoja …

Preberi več

Vključujoč javni prostor

Je prostor enakih možnosti, vrednot in znanja, v katerem državljani sodelujejo pri oblikovanju in izvrševanju predpisov in javnih politik na lokalni in državni ravni ter tako dejavno vplivajo na javne zadeve …

Preberi več

Vključujoče delovno okolje

Vključujoče delovno okolje je okolje vzajemnega spoštovanja med delodajalci in zaposlenimi, tako da zmorejo ta skupni potencial izkoristiti tudi v smislu večje poslovne uspešnosti, varnosti  …

Preberi več

Etika vključevanja

Z Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030 je vzpostavljen skupni okvir svetovnega etosa vključujoče družbe prihodnosti. Zdaj je na vrsti oblikovanje etične infrastrukture, pomeni sestavin in funkcij preko katerih se vrednote in dosežki vključujoče družbe prilagajajo dejanskim razmeram in potrebam ljudi v konkretnem, življenjskem okolju.

Preberi več

 Logo Mesec prostora 2018

Pojavne oblike ogrožanja naravnega okolja in prostora, na nekatere smo skupaj z udeleženkami in udeleženci lanskoletnega programa in priporočil (prostorska žetev) opozorili v Mesecu prostora 2017, nas z zaskrbljenostjo in družbeno odgovornostjo zavezujejo, da z aktivnostmi za zašito in kakovostno upravljanje prostorskih javnih zadev nadaljujemo. Z istim namenom ste toplo vabljeni, da po svojih močeh prispevate k razvoju vključujočega in varnega prostora, saj je ta v fizičnem in družbenem pomenu vrednota skupnega pomena.

Program naših aktivnosti bo v skladu z agendo Meseca prostora 2018 dokončan v mesecu septembru. Veseli bomo vaših pobud in predlogov, podpore in pomoči pri pripravi in izvedbi programskih aktivnosti. Sporočite jih lahko na naš kontaktni naslov kontakt@irvd.si.