Vključujoča družba je prostor enakih možnosti, vrednot in znanja, ki ga ustvarjata človeška in umetna inteligenca, prostor, v katerem ljudje dejansko lahko vplivajo na javne zadeve in s tem na svoj družbeni položaj.

Vrednote in poglavitni cilji

Povezujejo ljudi, da s spoštovanjem različnosti zmorejo skupni potencial raznolikosti izkoristiti tudi v smislu zmanjševanja revščine in neenakosti, na drugi strani pretoka idej, znanja, napredka, trajnostnega razvoja …

Preberi več

Vključujoč javni prostor

Je prostor enakih možnosti, vrednot in znanja, v katerem državljani sodelujejo pri oblikovanju in izvrševanju predpisov in javnih politik na lokalni in državni ravni ter tako dejavno vplivajo na javne zadeve …

Preberi več

Vključujoče delovno okolje

Vključujoče delovno okolje je okolje vzajemnega spoštovanja med delodajalci in zaposlenimi, tako da zmorejo ta skupni potencial izkoristiti tudi v smislu večje poslovne uspešnosti, varnosti  …

Preberi več

Etika vključevanja

Z Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030 je vzpostavljen skupni okvir svetovnega etosa vključujoče družbe prihodnosti.

Preberi več

Občinski program varnosti – priročnik

Pogovori o človečnosti in družbi prihodnosti za vse 

Prvemu dogodku z naslovom Človečnost in skupno dobro (več) 22. februarja 2022  je 23. marca sledil dogodek Ženske za mir in varnost (več), 14. aprila 2022 pa je kot zadnji v spomladnskem ciklu sledil dogodek Upravljanje krize in odgovornosti za zlorabe v kriznih razmerah (več). Spremne objave k najavam posameznih dogodkov so dostopne na FB IRVD in FB ŽMV.

Hvala vsem, ki ste nas pri pogovorih o človečnosti podpirali, spremljali in spodbujali!