Vključujoča družba je prostor enakih možnosti, vrednot in znanja, ki ga ustvarjata človeška in umetna inteligenca, prostor, v katerem ljudje dejansko lahko vplivajo na javne zadeve in s tem na svoj družbeni položaj.

Vrednote in poglavitni cilji

Povezujejo ljudi, da s spoštovanjem različnosti zmorejo skupni potencial raznolikosti izkoristiti tudi v smislu zmanjševanja revščine in neenakosti, na drugi strani pretoka idej, znanja, napredka, trajnostnega razvoja …

Preberi več

Vključujoč javni prostor

Je prostor enakih možnosti, vrednot in znanja, v katerem državljani sodelujejo pri oblikovanju in izvrševanju predpisov in javnih politik na lokalni in državni ravni ter tako dejavno vplivajo na javne zadeve …

Preberi več

Vključujoče delovno okolje

Vključujoče delovno okolje je okolje vzajemnega spoštovanja med delodajalci in zaposlenimi, tako da zmorejo ta skupni potencial izkoristiti tudi v smislu večje poslovne uspešnosti, varnosti  …

Preberi več

Etika vključevanja

Z Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030 je vzpostavljen skupni okvir svetovnega etosa vključujoče družbe prihodnosti. Zdaj je na vrsti oblikovanje etične infrastrukture, pomeni sestavin in funkcij preko katerih se vrednote in dosežki vključujoče družbe prilagajajo dejanskim razmeram in potrebam ljudi v konkretnem, življenjskem okolju.

Preberi več

ŽENSKE ZA MIR IN VARNOST

4

DAN ZA SPREMEMBE 2020

VREDNOTE DRUŽBE ZNANJA: VKLJUČUJOČ, VAREN IN SPODBUDEN ŠOLSKI PROSTOR  

Posvet s predstavitvijo publikacije Uporabna etika vključujočega,

varnega in spodbudnega učnega okolja

je  preložen na september 2020!

Foto Slovenska filantropija – Dobro za ljudi in planet

Uporabna etika_naslovnica

DAN ZA SPREMEMBE 2019 

PREPREČEVANJE DISKRIMINACIJE V DVOJNEM ZRCALU ANONIMNIH PRIJAV

V imenu IRVD in soorganizatorjev hvala, ker ste bili zraven!

Preprecevanje diskriminacije - posvet 3 april 2019

 

 

 

 

[/two_t1hird]