Kategorija: Vrednote vključujoče družbe

Vključujoča politika omogoča in podpira prostor enakih možnosti, da lahko ljudje dejansko sodelujejo pri oblikovanju in sprejemanju javnih politik, ker je to prvina demokracije. V nasprotju s tem si politične stranke in lobiji lastijo javno politiko. Javnost pa prepričujejo, da politika ljudi tako ali tako ne zanima. S tem pretkanim izgovorom v resnici preusmerjajo pozornost, […]

Preberi naprej →

Povezujejo ljudi, da s spoštovanjem različnosti zmorejo skupni potencial raznolikosti izkoristiti tudi v smislu zmanjševanja revščine in neenakosti, na drugi strani pretoka idej, znanja, napredka, trajnostnega razvoja… Vključujoča družba je tako bolj odprta za sodelovanje na lokalni, regio...

Preberi naprej →

Je prostor enakih možnosti, vrednot in znanja, v katerem državljani sodelujejo pri oblikovanju in izvrševanju predpisov in javnih politik na lokalni in državni ravni ter tako dejavno vplivajo na javne zadeve in svoj družbeni položaj, pravice in zakonite interese. O tem pri političnih in državljanskih pravicah govori tudi Ustava Republike Slovenije: ustavno načelo demokratičnosti, ki […]

Preberi naprej →