Metode in tehnike ocenjevanja

Za oceno, »da se bo nekaj zgodilo«, se pravi nekaj, kar ima »lastnost, značilnost verjetnega« tveganega dogodka ali odklonskega dejanja, je treba imeti dokaj natančen opis ali vsaj poznati profil (shemo) teh značilnosti, tako kot smo zapisali pri profiliranju tveganja.  Ob opisu pa so pomembne tudi ustrezne metode in tehnike ocenjevanja.

  • Vprašalnik je med pogostejšimi, vendar ne vedno najbolj zanesljivimi načini prepoznavanja in (samo)ocenjevanja. Zato je priporočljivo rezultate dodatno ovrednotiti s pomočjo drugih metod in tehnik, npr. opazovanja konkretnega procesa, analize stanja na določenem področju, v notranjem ali zunanjem okolju, pregleda dokumentacije, preiskovanja naključno izbranega vzorca odklonskih dejanj iz določenega obdobja, t.i. viharjenja možganov itn.