Uporaba temperaturne mape

Temperaturna mapa je večinoma običajna preglednica z barvnimi oznakami vrstic in stolpcev oziroma stopnjami verjetnosti nastanka in vpliva tveganja. Čeprav je med standardiziranimi tehnikami ocenjevanja tveganj (npr. SIST ISO/IEC 31010:2011, str. 85), jo uporabni običajno prilagodi svojim razmeram in potrebam, tako da lahko s pomočjo ocene verjetnosti nastanka in posledic natančneje izbere in prilagodi ukrepe za obvladovanje tveganj.

Seveda lahko opustite uporabo temperaturne mape. S tem boste sicer prikrajšani za izkušnjo, kako njena sistematična uporaba spodbuja intuicijo, notranji občutek za verjetnost tveganja.  Po drugi strani je treba priznati, da je ocena tveganja, ki ga nikoli ni mogoče izmeriti s številkami, npr. koliko denarnih enot je vredno človekovo življenje, dostojanstvo ipd., vedno subjektivna. Tisti, ki ima prirojen ali privzgojen občutek za vrednote, bo pri njihovi zaščiti vedno ravnal z najvišjo mero previdnosti.