Novice

Komisija EU v poročilu o pregledu zdravstvenega sistema po državah članicah,  Health at a Glance: Europe 2018, med drugim poudarja potrebo po celostnem in povezljivem (integrativnem) načinu zagotavljanja zdravstvenih storitev. Demografske spremembe, drugi globalni izzivi in staranje prebivalstva terjajo globoko preobrazbo (transformacijo) zdravstvenih sistemov članic, od osredotočenosti na oskrbo v bolnišnicah do integrativnega pristopa v […]

Preberi naprej →

“Loško je ekološko” je gibanje in slogan, pod katerim Občina Škofja Loka izvaja različne kulturne in druge dejavnosti za trajnostni razvoj lokalne skupnosti in uresničevanje globalnih ciljev Agende 2030. S programsko vsebino in odprtostjo za sodelovanje si posebej zasluži priznanje za vključujoče in kulturološko oziroma vzgojno in izobraževalno delovanje na tem področju: Lokalno za globalno!. […]

Preberi naprej →

Priča smo množičnim protestom, svetovni revoluciji proti podnebnim spremembam. Toda zaman je ozirati se v Nebo. Podnebne spremembe so kvečjemu skovanka, milo za pranje vesti tistim, ki so najbolj odgovorni za vzroke in posledice opustošenja na Zemlji. Sloviti mislec Jean-Jacques Rousseau je v Družbeni pogodbi zapisal, da rešitve ne padajo z neba. Tudi če bi padale, jih ljudje […]

Preberi naprej →

Naslov je prirejena misel znane prerokbe o opustošenju narave, gozdov in gozdnih ekosistemov; o tem, kar je danes resna grožnja preživetju ljudi in planeta Zemlja. Toda ista prerokba izraža tudi upanje, da je mogoče s predrugačenim odnosom do narave preprečiti najhujše in ohraniti naš svet, ne le za sedanje, temveč za prihodnje rodove. Seveda en […]

Preberi naprej →

Tako kot lansko leto, ko smo govorili o pomenu uporabne etike in pripovedovanju zgodb (narativ) pri doživljanju vrednote prostora, letos skupaj z Občino Škofja Loka organiziramo naslovni dogodek, s katerim se pridružujemo prizadevanjem za odgovoren odnos do gozdov. Pogled na fotografijo gozda, ko na očeh svetovne javnosti izginja v plamenih, je bedna slika planetarne odgovornosti.  […]

Preberi naprej →