Novice

Avtor bloga PODOBA SLOVENSKIH LITERARNIH USTVARJALK V UČNIH NAČRTIH prijazno omenja IRVD in mnenje, ki sem ga v letu 2015 pripravil za Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Povzema, kar je sicer razvidno iz spletne strani, da je IRVD zasebni zavod. Kot prostovoljska in nepridobitna organizacija je ustanovljen z lastnimi sredstvi. Zgolj zaradi preglednosti navajam, […]

Preberi naprej →

Pred leti sem imel priložnost in čast sodelovati pri projektu javna etika. To mi je omogočilo, da sem lahko spoznal izjemne ljudi, predstavnike in predstavnice akademske stroke in praktike. Med njimi gospo Urško Lunder, specializirano zdravnico paliativne medicine, ki se je na povabilo k sodelovanju odzvala s prispevkom Etika življenja in dostojne smrti. Tega je […]

Preberi naprej →

Vključujoča družba in deliberativna demokracija v središče javnega prostora postavljata načelo javnosti kot pogoj za nepristranski in pravičen postopek (Kečanović: 2014). Ob ustavno zajamčenih (političnih) pravicah in svoboščinah se opirata na uporabno etiko javne besede ali komunikacijsko etiko. To je tudi normativni pogoj za uveljavljanje načela javnosti kot vrhovnega etičnega in organizacijskega načela, ki je […]

Preberi naprej →

Ideja vključujočega novinarstva izhaja iz širšega koncepta vključujoče družbe in vključujoče demokracije. V našem primeru torej vključujoče in varne družbe. Osredinjeno na konkretne družbene probleme in etične dileme, spodbuja celotno družbo, da jih z vključevanjem skupnega potenciala raznolikosti, uporabnega znanja in vrednot rešuje na preudaren in strpen, deliberativen način. V tem pogledu je ideja vključujočega […]

Preberi naprej →