Novice

Na večer pred valentinovim, 13. februarja 2019, je Pedagoški inštitut v sodelovanju s Trubarjevo hišo literature nadaljeval diskusijo na temo Radikalizacija, nasilni ekstremizem in konfliktna različnost. Razpravljajoči, urednika in soavtorji so temu namenili tudi tematsko številko Revije za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja Šolsko polje, št. 5-6, 2018. V simbolnem pomenu večera pred valentinovim in […]

Preberi naprej →

Afera sporno goveje meso iz Poljske z vsem, kar predstavlja grožnjo v preskrbi z varno hrano, opozarja, da je treba s tovrstnimi pojavi v prihodnje računati tudi pri obvladovanju organiziranega mednarodnega kriminala in tveganja bioterorizma. Naraščanje števila prebivalcev in problemi lakote v svetu, na drugi strani nepoštene prakse s konkurenčnimi pritiski svetovnih korporacij živilske industrije […]

Preberi naprej →

Politična zgodovina je z vsemi dobrimi in slabimi lastnostmi, ki jih premore človeški značaj, polna težkih zablod, strahotnih političnih in socialnih polomov, a tudi življenjskih zgodb o zlati dobi, ko je predanost političnim idealom resnično obrodila sadove dobrega življenja v skupnosti. Tako Sovre v izbranih prevodih Predsokratiki (1998) opisuje politično in pesniško izročilo velikega človeka […]

Preberi naprej →

Te dni z nelagodjem spremljamo stopnjevanje pritiskov Komisije EU, domnevno zaradi kršitve nedotakljivosti arhivov Evropske centralne banke (ECB) med kriminalistično preiskavo v Banki Slovenije leta 2016. Zadevno razumem tako, kot je v svoji knjigi, Kaj je globalizacija? Zmote globalizma – odgovori na globalizacijo, pred več kot dvajsetimi leti napovedal in svaril nemški mislec Ulrich Beck, da nacionalna […]

Preberi naprej →