Primer vprašalnika za prepoznavanje in (samo)oceno tveganja

Metode in tehnike ocenjevanja   Uporaba temperaturne mape

 

Lestvica ocenjevanja po temperaturni mapi:
1-3 nizko; 4-6 srednje, 7-9 visoko tveganje.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TVEGANJE IZKLJUČEVANJA
1. Izpostavljenost ravnanju, ki pomeni sistematično onemogočanje pri napredovanju, usposabljanju, izobraževanju, prekvalifikaciji, plačah...
2. Izključenost, onemogočanje pri sodelovanju v delovnih skupinah, razvojnih projektih, pomembnih odločitvah…
3. Več kot 6 mesecev trajajoča izpostavljenost sovražni in neetični komunikaciji, ki pomeni napad na osebno dostojanstvo, fizično in duševno integriteto
TVEGANJE KORUPCIJE
4. Izpostavljenost neprimernim ponudbam, darilom in drugim oblikam nedovoljene koristi
5. Izpostavljenost okoliščinam, v katerih se je potrebno odločati med poslovnimi interesi organizacije in osebnimi interesi vodilnega/sodelavca/zunanjega deležnika
6. Izpostavljenost okoliščinam, v katerih obnašanje vodilnega/sodelavca/zunanjega deležnika ima vse znake nezakonitega in neetičnega ravnanja, vendar se v strahu pred maščevanjem in odpovedjo delovnega razmerja nihče ne odloči podati prijavo
KONTROLNO TVEGANJE
7. Nepoznavanje Slovenskih Smernic korporativne integritete
8. Nepoznavanje temeljnih načel in vrednot kolektiva
9. Pomanjkljivo znanje in nejasna pravila odkrivanja in obveščanja o korupciji ter drugih odklonskih dejanjih
10. Neučinkovita zaštita pred nedovoljenim lobiranjem, ogrožanjem prijaviteljev in drugimi nedovoljenimi vplivi