Kategorija: Vključujoče delovno okolje

Vključujoče delovno okolje je okolje vzajemnega spoštovanja med delodajalci in zaposlenimi, tako da zmorejo ta skupni potencial izkoristiti tudi v smislu večje poslovne uspešnosti, varnosti in zdravja, krepitve socialnih vezi in solidarnosti, pretoka idej in znanja, napredka, trajnostnega razvoja. Z vključujočim delovnim okoljem se povečuje odgovornost tudi do zunanjega okolja v smislu skupnih projektov z […]

Preberi naprej →