Dan za spremembe 2020

Napovedani posvet s predstavitvijo publikacije je preložen na september 2020!

Foto Slovenska filantropija – Dobro za ljudi in planetPosvet Vrednote družbe znanja: vključujoč, varen in spodbuden šolski prostor je nadaljevanje naših aktivnosti za nov in bolj učinkovit način preprečevanja diskriminacije in drugih odklonskih dejanj.

Glede na večstranske vzroke in posledice zadevne problematike,  je zasnova programa posveta in publikacije primerljiva s cilji Agende 2030. Prav tako z nosilno mislijo Evropskega izobraževalnega prostora o spodbujanju skupnih vrednot, vključujočega izobraževanja in evropske razsežnosti poučevanja na vseh ravneh.

Odklonska dejanja, še posebej psihično in fizično nasilje, niso samo problem šolstva. So odraz splošne družbene klime, ko slabe izjeme preraščajo v redne slabe razmere širših razsežnosti.

Šolski prostor je pri odklonskih dejanjih toliko bolj ranljiv, saj lahko posledice zaznamujejo generacije učencev, otrok in mladostnikov. Posledično pa tudi celotno družbo.

V nadaljevanju so nekatere predhodne objave k promociji Dneva za spremembe 2020: Dobro za ljudi in planet. Dodane so zato, ker z vsebino lahko prispevajo k širšemu pogledu na Agendo 2030 in njene cilje trajnostnega razvoja.

Ženske za mir in varnost

Uporabna etika vključujočega, varnega in spodbudnega učnega okolja – publikacija

Ustavni temelji družbe znanja in kakovostnega izobraževanja

Vrednote družbe znanja: vključujoč, varen in spodbuden šolski prostor – Dobro za ljudi in planet

Uporabna etika in normativna integracija Agende 2030: naredite si svoj model

Integralna vizija družbe prihodnosti

»Leaving no one behind«: Kulturno ozadje in normativna integracija vrednot družbe prihodnosti

Cilji trajnostnega razvoja in družba prihodnosti v duhu skupnega evropskega načina življenja

CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA: Poziv za preživetje ljudi in planeta

Pravična in solidarna, vključujoča in varna družba prihodnosti – najava