Kategorija: Razno

Pri objavah o Agendi 2030 in ciljih trajnostnega razvoja (SDG) se mi zdi, da znova ostaja odprto vprašanje, kaj v povezavi s tem pomenijo integrativni pristop, integralna teorija, normativna integracija in sorodni pojmi. Seveda niso nobena novost. Od matematike do umetnosti že dolgo služijo povezovanju različnih sestavin v neko (integrirano) celoto.

Integrirane celote nikoli ne gledamo kot goli seštevek posameznih sestavin. Igličarjeva teorija normativne integracije, s katero povezuje še zakonodajno sled ali sledljivost priprave, sprejemanja in izvrševanja predpisov, pokaže tudi tiste pretanjene povezave in interesne vplive v notranjem in zunanjem okviru javnih institucij, ki prispevajo ali škodujejo kakovosti predpisov, javnih politik in dobremu upravljanju javnih zadev.

Pri uresničevanju Agende 2030 in SDG sem že prej zapisal (IRVD; Poziv k preživetju ljudi in planeta), da je Monkelbaan (2019) eden od avtorjev, ki se pri tem poslužuje integralne metode oziroma integrativnega pristopa. Sklicujoč se na Wilberja in njegovo integralno teorijo, integralno vizijo sveta ali teorijo vsega (2000) pravi, da gre za nenehni poskus razumevanja zapletenosti (kompleksnosti) pojavov z vključevanjem najrazličnejših teorij in izkušenj v en sam okvir (Monkelbaan, 2019:176).

V čem pa se pri Monkelbaanovi ugotovitvi kaže uporabna vrednost?. Vzemimo zopet Igličarjevo teorijo normativne integracije etičnih in pravnih vrednot. Skupaj z institutom zakonodajne sledi je lahko zelo učinkovito sistemsko orodje za etično in pravno analizo ter obvladovanje tveganja korupcije in drugih odklonskih dejanj v predpisih in javnih politikah, npr., na zdravstvenem, delovnem in socialnem, javnem finančnem idr. področjih (Kečanovič, 2015).

Na IRVD se v sodelovanju z različnimi avtorji (M/Ž) in ustanovami poslužujemo integrativnega pristopa že nekaj let, npr.:  vrednote vključujoče družbevključujoče in varno delovno okolje. Vse to je na nek način zajeto v Agendi 2030 ter v skupni viziji vključujoče in varne družbe prihodnosti.

Bećir Kečanović 21 februar 2020

 

VIR: Delo, Zakonodajna sled, 2015: