Kategorija: Razno

Svet še nikoli ni imel toliko mednarodnih deklaracij in svečanih zavez človečnosti. Prav tako ne razlogov za skrb nad preživetjem in stanjem človekovih pravic.

Pri upanju na prihodnost se lahko tolažimo le še s tem, kar v svoji Družbi tveganja pravi Ulrich Beck, da tudi bogati in mogočni niso več varni pred grozečo katastrofo (Beck, 2001, str. 44).

S povezovanjem uporabne etike in ciljev trajnostnega razvoja pa lahko vzamemo usodo v svoje roke (Uporabna etika vključujočega, varnega in spodbudnega učnega okolja).

Na nov in učinkovitejši način skupaj opravimo prehod na višjo, duhovno in siceršnjo raven družbe prihodnosti ter varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin za vse: Posvet o uporabni etiki in vrednotah družbe znanja.

Bećir Kečanović 9. september 2020

FOTO/DIHR: Making the link between human rights and the 2030 Agenda

FOTO_DIHR