Kategorija: Razno

Po najavi našega sodelovanja v prostovoljski akciji Slovenske filantropije dodajamo nekaj povzetkov o Agendi 2030 in njenih ciljih trajnostnega razvoja (SDG).

Izhodišče je v oceni perečih problemov sveta, sprejeti s širokim soglasjem Združenih narodov in držav podpisnic Agende 2030, da živimo v obdobju izjemno visoke ogroženosti ljudi in planeta. Podnebne spremembe so le pospešen odziv naravnega ciklusa na svetovne učinke »razsvetljenega« človeškega uma. Prišli smo do točke, s katere kmalu ne bo več vrnitve.

Agenda 2030 opozarja, da moramo spremeniti naš odnos do sveta. Dosedanji način razmišljanja ne more več ponuditi uporabnih odgovorov, saj nas je pripeljal do roba obstoja. Za preživetje ljudi in planeta je nujen nov, bolj učinkovit način trajnostnega reševanja perečih problemov in izzivov.

Z uresničevanjem Agende 2030 je v svetovnem merilu vse bolj uveljavljen integrativni pristop. S čezdisciplinarno izmenjavo znanja in življenjskega izkustva, podprt z novimi tehnologijami in kompetencami ponuja neprimerljivo več možnosti za preživetje (Monkelbaan, J. Governance for the Sustainable Development Goals: Exploring an Integrative Framework of Theories, Tools, and Competencies, Springer, 2019; prim. UNDP, SDG Integration).

Slovenija je med državami, ki se že poslužujejo integrativnega pristopa. Strategija Slovenija 2030, Nova urbana Agenda – HABITAT III, Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2025, Resolucija o strategiji nacionalne varnosti (ReSNV-2), na primer, so programski dokumenti z vgrajenim integrativnim pristopom.

Obstaja še vrsta predpisov in etičnih kodeksov, digitalnih in drugih orodij za dobro upravljanje (angl. good governance) družbe. Ob tem pa se samo po sebi odpira vprašanje, kako je mogoče, da pereči družbeni problemi kljub temu ostajajo in se ponekod celo razraščajo?

Odgovor je v tem, kar s pozivom svetovne skupnosti za preživetje ljudi in planeta opozarja Agenda 2030. Z integrativnim pristopom je nujno na vseh ravneh spremeniti naš odnos in okrepiti odgovornost za temeljne vrednote, naravne in družbene pogoje življenja, za skupno dobro in družbo prihodnosti (prim.: SDG 16).

Bećir Kečanović 2. februar 2020

Foto: Spletna stran Slovenske Filantropije – Dobro za ljudi in planet