Kategorija: Razno

Uporabna etika v povezavi s trajnostnimi cilji in ukrepi Agende 2030 na nov in bolj učinkovit način pristopa tudi k boju proti korupciji.

Če pogledamo področno zakonodajo o preprečevanju korupcije, zakonodajo z ukrepi za zaščito človekovega dostojanstva v šolskem in delovnem okolju ter širšem družbenem prostoru, vključno z zaščito dobrovernih in pregonom zlonamernih prijaviteljev (t.i. žvižgačev), je obvladovanje tveganja prvovrstno vprašanje uporabne etike in integritete pri zaščiti skupnega dobrega in javnega interesa na vseh področjih (Uporabna etika vključujočega, varnega in spodbudnega učnega okolja).

Z integrativnim pristopom uporabne etike k uresničevanju trajnostnih ciljev se torej družbena odgovornost od premočrtnega razmišljanja in čakanja na posledice premika k novemu in bolj učinkovitemu boju proti korupciji in drugim odklonskim dejanjem, obvladovanju tveganja naravnih nesreč in hibridnih groženj v današnji družbi tveganja: Posvet o uporabni etiki in vrednotah družbe znanja.

Bećir Kečanović 8. september 2020

IRVD:

Logo_posvet