Kategorija: Razno

S promocijo Agende 2030 in ciljev trajnostnega razvoja (SDG) sem še vedno pri vrednotah družbe znanja in namenu 4. SDG: enakost v dostopu do kakovostnega izobraževanja.

Namen 4. SDG je z načelom enakosti tako rekoč zajet (integriran) v ustavi in sprejetih mednarodnih obveznostih Republike Slovenije.

Pregled sprejemanja šolske zakonodaje potrjuje, da na ta način tudi avtonomija šolskega prostora svojo strokovno moč in avtoriteto na najvišji ravni črpa iz Ustave Republike Slovenije.

V središču avtonomije šolskega prostora je avtonomna in odgovorna oseba. Ob pravicah se zaveda tudi dolžnosti, z vsemi posebnostmi in obveznostmi šolske zakonodaje.

Vse, kar je značilno za avtonomijo šolskega prostora, pa je povezano z osebno in profesionalno avtonomijo ali integriteto zaposlenih v šolstvu (Predlog zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, EPA 937, Poročevalec DZ RS 4/1994, str. 33; prim. Kodeks izobraževalne internacionale o poklicni etiki – Kodeks poklicne etike, SVIZ, 2002).

Šolstvo je z vrednotami družbe znanja in kakovostnega izobraževanja tako pomembno družbeno področje, da je zakonodajalec utemeljeno ocenil potrebo po posebni ureditvi tudi vseh tistih vprašanj v sistemu vzgoje in izobraževanja, na primer delovnih in socialnih razmerij, ki jih sicer urejajo drugi, področni zakoni.

Delovnih in socialnih razmerij v praksi kakovostnega izobraževanja (4. SDG) ni mogoče kar tako ločevati od ostalih pogojev enakopravnosti, skupnega dobrega in javnega interesa na področju šolstva.

Kakovostno izobraževanje (4. SDG) z vrednotami družbe znanja predpostavlja prav tako kakovostno, vključujoče in dostojno delovno okolje (8. SDG), enake možnosti in zaščito pred vsemi oblikami ogrožanja, diskriminacije ali izključevanja (5. in 10. SDG).

Nadalje, kakovostno izobraževanje z vrednotami družbe znanja in avtonomijo šolskega prostora  terja vključujoče in odgovorne institucije (16 SDG). Seveda tudi vključujoč in varen javni, lokalni in širši družbeni prostor (11. in 16. SDG).

Bećir Kečanović 7. marec 2020

IRVD: Ustavni temelji družbe znanja in kakovostnega izobraževanja

4 sdg _ integrativ