Kategorija: Razno

Z nizom objav o Agendi 2030 in ciljih trajnostnega razvoja (SDG) se tokrat vračam k napovedanemu dogodku – posvetu, ki ga na IRVD pripravljamo v okviru vseslovenske prostovoljske akcije Dan za spremembe 2020.

Posvet tudi letos organiziramo skupaj z Inšpektoratom RS za šolstvo in šport. Na povabilo k sodelovanju se je odzval še Zavod RS za šolstvo. S programom se bomo osredotočili na 4. SDG – kakovostno izobraževanje. Udeležencem (M/Ž) bo na razpolago izvod tematskega zbornika (IRVD, Dan za spremembe 2020).

Z vrednotami družbe znanja, vključujočega, varnega  in spodbudnega učnega okolja je 4. SDG že umeščen (integriran) v družbeni prostor in normativni okvir, ki se na najvišji ravni  začne z ustavo. Tako tudi avtonomija šolskega prostora z vključujočim, varnim in spodbudnim učnim okoljem svojo strokovno moč in avtoriteto na najvišji ravni praviloma črpa iz Ustave Republike Slovenije.

Z uporabno etiko in normativno integracijo vrednot družbe znanja bomo na posvetu skupaj ugotavljali, kako 4. SDG na nov in bolj učinkovit način prenašati v družbeno prakso. Na ta način, z integrativnim pristopom uporabne etike želimo program našega posveta Vrednote družbe znanja: vključujoč, varen in spodbuden šolski prostor povezati z Agendo 2030 in SDG (prim.: prikaz spodaj).

Integracija vrednot družbe znanja je tudi v strateških dokumentih države ključna za trajnostni razvoj in napredek. Strategija Slovenija 2030 skupaj z vizijo Slovenija 2050 navaja, da se lahko s trajnostnim razvojem, aktivnim državljanstvom in etičnostjo kot enim od načel kakovostnega izobraževanja uspešno soočamo z največjimi izzivi sedanjosti in družbe prihodnosti.

Musek v knjigi Psihološki temelji družbe prihodnosti pravi, da je integracija vrednot, morale in etike neločljiv del našega znanja, ki mora služiti posamezniku, sožitju in človeku ter njegovi perspektivi v celoti (Musek, J. 2014:154; prim. Musek, Kodelja idr, v: Kečanović, ur., Javna etika, 2012).

Bećir Kečanović 1. marec 2020

VIR: UN DESA Working Paper No. 146 (2015:23)

UN DESA education and sdgs