GRADIVO POSVETA 4. INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA

Posvet sta organizirala Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani – EF UL (prof. dr. Adriana Rejc Buhovac) in Inštitut za razvoj vključujoče družbe – IRVD (mag. Bećir Kečanović), 29. novembra 2016. Združeni narodi in države sveta so letos z Agendo trajnostnega razvoja za človeštvo in planet do leta 2030 vzpostavili formalne temelje tudi za izvedbo 4. industrijske revolucije. Na posvetu smo razpravljali, kako na tej podlagi vzpostaviti etično infrastrukturo, da bo poslovanje združb javnega in zasebnega sektorja prilagodljivo strateškim ciljem trajnostnega razvoja in vrednotam vključujoče družbe prihodnosti.

Po uvodnem nagovoru dr. Vesne Žabkar, prodekanje za znanstveno raziskovalno delo in doktorski študij, EF UL, v katerem je poudarila pomen znanja in vrednot za trajnostni razvoj in vključujočo družbo, so razpravo s prispevki nadaljevale avtorice in avtorja:

Mag. Tanja Bogataj (življenjepis), državna sekretarka, Ministrstvo za javno upravo: Slovenija v četrti industrijski revoluciji (prosojnice)

Dr. Damjana Pondelek (življenjepis), Urednica.si: Strategija vključujočega in etičnega komuniciranja in delovanja (povzetek in prosojnice)

Albin Keuc (življenjepis), SLOGA, Platforma za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč: Razvojno sodelovanje in etika Agende 2030 (povzetek)

Mag. Bećir Kečanović (življenjepis), IRVD: Uporabna etika vključevanja in integriteta poslovanja – prikaz modela (povzetek in prosojnice)

Dr. Darija Aleksić (življenjepis), EF UL: Vključujoče izobraževanje kot akcijsko raziskovanje – primer iz prakse (povzetek in prosojnice)

Mag. Barbara Kogej (življenjepis): Uporabna etika vključevanja in obvladovanja tveganj v poslovanju (povzetek in prosojnice)

Objava gradiv na spletni strani EF UL.