Albin Keuc – življenjepis

Albin Keuc je direktor SLOGA Platforma. Vrsto let deluje na civilnodružbenem področju. Deloval je predvsem na področju trajnostnega razvoja, bil je voljeni član prvega slovenskega Sveta za trajnostni razvoj in sotvorec evropskega civilnodružbenega podviga v obliki Aarhuške konvencije. Skupaj z Ekologi brez meja je vodil nacionalno kampanjo Volk sit, koza cela. Bil je tudi svetovalec ministra za okolje in kot strokovnjak svetoval v tujini.