Albin Keuc – prispevek

V prispevku Razvojno sodelovanje in etika Agende 2030 je poudaril pomen etičnega ravnanja deležnikov (civilne družbe, gospodarstva, odločevalcev) pri snovanju, oblikovanju, izvajanju, spremljanju in vrednotenju politik, programov in projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja v obliki kratkega historičnega pregleda razvoja etike trajnostnega razvoja od objave poročila Rimskega kluba o mejah rasti 1972 do Agende 2030 za trajnostni razvoj 2015. Ključni element etike trajnostnega razvoja je predvsem vključitev medgeneracijske odgovornosti v definicijo trajnostnega razvoja – da naše sedanje prizadevanje zadovoljiti svoje potrebe ne sme ogroziti možnosti prihodnjih rodov, da zadovoljijo svoje. Drugi del predavanja bo zasnoval temeljne standarde etičnega ravnanja na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja za poslovanje javnega in zasebnega sektorja v državah globalnega juga. Izhajamo namreč iz dejstva, da je finančno izčrpavanje držav v razvoju eden od ključnih problemov oblikovanja pravične in poštene globalne skupnosti v svetu soodvisnosti.