Bećir Kečanović – prispevek

Etika vključevanja kot uporabna različica socialne oziroma javne etike ima dolgo zgodovino. V taki ali drugačni obliki jo zasledimo pri starodavnih mislecih, ko bodisi v socialni poeziji, verskih naukih ali razpravah o dobrih navadah in vrlinah tedanjega človeka pozivajo k sožitju, medsebojnem spoštovanju in ravnanju iz plemenitih nagibov. Izročilo etike vključevanja in osebna izkušnja z vključevanjem različnih ljudi v prizadevanja za skupno dobro so v veliki meri osnova temu, kar je predmet prispevka o uporabni etiki vključevanja in integriteti poslovanja. Model, ki ga bom prikazal, je v vrednotnem pomenu zasnovan na sporočilu AGENDE 2030 in etični infrastrukturi, tako kot smo jo oblikovali že leta 2014 na posvetu o vključujočem delovnem okolju.

Spričo slabih praks, političnih, gospodarskih in finančnih škandalov etika in ugled poslovanja na splošno nista ravno v najboljši kondiciji.  Zato si z uporabno etika vključevanja prizadevamo, da od praznega moraliziranja preidemo k skupnemu potencialu raznolikosti in resnični odgovornosti za skupno dobro in javni interes. S tem tudi dosedanji pristopi in strategije delovanja, kot sta npr. skladnost in integriteta poslovanja, ki so spričo posledic izključevanja, revščine, neenakosti, korupcije in drugih oblik odklonskih dejanj bolj ali manj razočarali, dobijo nov pomen in upanje za napredno, trajnostno in vključujočo družbo prihodnosti. Namesto (ne)razumevanja, da gre za dva različna in medsebojno nasprotujoča si pristopa, skladnost in integriteta postaneta dve neločljivi strani enega in istega – vključujočega in etičnega poslovanja.

Uvodnim besedam avtorja je sledila predstavitev aplikacije v podporo uporabni etiki vključevanja. Aplikacija podpira tako uresničevanje zakonodaje kot etičnih standardov vključujočega delovnega okolja. Zainteresiranim smo na razpolago za podrobnejše informacije in morebiti poskusno umestitev aplikacije v konkretno okolje institucij javnega ali zasebnega sektorja na kontakt@irvd.si.