Tanja Bogataj – življenjepis

Mag. Tanja Bogataj je državna sekretarka na Ministrstvu za javno upravo. Diplomirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani in pridobila naziv univerzitetna diplomirana pravnica. Leta 2004 je zaključila magistrski študij s področja političnih znanosti na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, leta 2010 pa magistrski naziv iz poslovodenja in organizacije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Dodatno se je usposabljala na temo vodenja in managamenta, v letu 2012 je pridobila certifikat za izvajanje coachinga.  Od leta 2000 je zaposlena v državni upravi, kjer je opravljala različne strokovne naloge in vodstvene funkcije. Ima bogate izkušnje s področja upravljanja v državni upravi, ter z vodenjem domačih in mednarodnih projektov s področja urejanja prostora, varstva okolja in zelenega in krožnega gospodarstva.