Barbara Kogej – življenjepis

Mag. Barbara Kogej je magistrirala na Ekonomski fakulteti s področja krožnega gospodarstva s poudarkom vpeljave le tega v slovenskem zdravstvu. Karierno pot si je ambiciozno začrtala že zgodaj predvsem na finančno-računovodskem področju, v podjetju Electrolux kot finančna direktorica, nato nadaljevala v podjetju Lek Kozmetika kot finančna direktorica ter kasneje v podjetju Lek (farmacevtsko podjetje) na različnih pozicijah od Vodje plana in analize za poslovno enoto antiinfektivov, Vodja projetkov za vpeljavo ERP sistema v predstavništva podjetja, Vodje koordinacije predstavništev in podružnic, v zadnjih letih pa njeno delo zajema področje finančnih kontrol in skladnosti poslovanja. V letošnjem letu je bila zaposlena v podjetju Novartis Italija, kamor je bila povabljena na strokovno izmenjavo praks s področja finančnih kontrol in skladnosti poslovanja za tehnične operacije, kar zajema obvladovanje tveganj proizvodnih procesov in aktivnostih ter področje investicij.