Bećir Kečanović

IMG_9999_29a (2)Mag. Bećir Kečanović je univerzitetni diplomirani pravnik, magister pravnih znanosti. Dodiplomski in podiplomski magistrski študij je končal na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Vrsto let je tudi sam sodeloval v pedagoških procesih kot višji predavatelj in inštruktor kriminalističnega preiskovanja, v domačih in mednarodnih projektih ter v postopkih priprave in izvrševanja zakonov in drugih splošnih aktov. Je dolgoletni član Društva za ustavno pravo Slovenije. Po upokojitvi, od leta 2014 naprej deluje kot aktivni državljan v okviru Inštituta za razvoj vključujoče družbe – Zavod IRVD, ki je ustanovljen kot nepridobitna in prostovoljska NVO.

Ključne reference v javni upravi RS: Ministrstvo za notranje zadeve, uniformirana in kriminalistična policija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Komisija za preprečevanje korupcije.

Ključne reference z drugimi ustanovami: Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani; Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani; Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru; Univerzitetni klinični center Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa; Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin; Inšpektorat RS za delo; Inšpektorat RS za šolstvo in šport; Zavod RS za šolstvo; Inštitut za ustavno pravo v Ljubljani; Nacionalna mreža za ozaveščanje o nevarnosti nasilne radikalizacije in terorizma; Ministrstvo za obrambo RS; Svet Evrope; Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE).

Publicist, avtor strokovnih prispevkov ter urednik znanstvenih monografij s področja javne oziroma uporabne etike, ustavnega, kazenskega, upravnega in policijskega prava, delovnega prava in inšpekcijskih postopkov, vzpostavljanja etične infrastrukture in obvladovanja odklonskih pojavov, notranjih kontrol in zaščite prijaviteljev (‘žvižgačev’), lobiranja in drugih tveganj na področju zakonodajne politike in nomotehnike. Bibliografski seznam njegovih strokovnih del obsega več kot 150 enot.

Posodobljeno 12. avgust 2022