Kategorija: Razno

Logo1

Od konceptualnih vprašanj v prvem sklopu do univerzalnih vrednot in načel s poudarkom enakosti in družbenega položaja žensk (več) smo prišli do konkretnih tem o utrjevanju človečnosti na osebni, institucionalni in skupni ravni (ang. common humanity): naj besede miru preglasijo zlovešče bobnenje vojne!

PROGRAM 

(posnetek)

14. april 2022 (četrtek), od 10. do 14. ure, Hiša EU, Dunajska 20, Ljubljana

 

10:00  Uvodni pozdravi in prispevki o človečnosti in obvladovanju kompleksnih kriz

Z zavedanjem izjemnega pomena strokovnih in nadzornih organov države, medijev in civilne družbe za delovanje pravne države in učinkovito obvladovanje kompleksnih kriz, pozivamo splošno javnost in politične institucije, vodstvo in članstvo političnih strank, prav tako verske in druge ustanove, da se v perečih razmerah, ko so zaradi splošne negotovosti in naraščanja svetovnih groženj toliko bolj pomembni sočutje, strpnost in medsebojna povezanost, vsakdo v svoji vlogi in skupaj zavzamemo za utrjevanje človečnosti, miru in varnosti.

Moderator: dr. Albin Igličar 

  • Anica Mikuš Kos, častna pokroviteljica pogovorov o človečnosti in Tanja Tuma, predsednica SC PEN – uvodni pozdrav
  • dr. Robert Šumi, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije – uvodni nagovor  
  • dr. Vasilka Sancin, Pravna fakulteta UL: Mednarodno pravo in človekove pravice v kriznih razmerah (izhodišča)
  • dr. Albin Igličar, Pravna fakulteta UL: Odgovornost – kriza – (delegirana) zakonodaja (izhodišča)
  • mag. Bećir Kečanović, IRVD: Javna varnost in obvladovanje kriz v skupnem okviru trajnosti in odpornosti (izhodišča; pwp predstavitev)

 

11:45-12:00  Odmor

12:00-14:00  Okrogla miza o zlorabah in kaznivih ravnanjih med krizo

Z namenom, da ob upoštevanju negativnih izkušenj s posledicami krize v času covid19, še posebej zaradi zlorab in škodljivih dejanj, katera je sam generalni sekretar Združenih narodov, njegova ekscelenca Antonio Gutteres obsodil, da so najhujša, najbolj zavržna oblika korupcije, kriminala in zlorab javnega zaupanja, tudi s tega vidika opozorimo na nujnost utrjevanja človečnosti (UNODC).

Moderator: dr. Vid Jakulin 

  • dr. Miha Šepec, Pravna fakulteta UM: Zlorabe informacijskih tehnologij med krizo (izhodišča)
  • dr. Vid Jakulin, Pravna fakulteta UL: Odgovornost za zlorabe v kriznih razmerah (izhodišča)
  • mag. Bećir Kečanović, IRVD: Povečanje odpornosti z integrirano zaščito prijaviteljev (»žvižgačev«) v skladu z namenom področne Direktive 2019/1937/EU o varovanju javnega interesa (izhodišča)
  • razprava

 

SC PEN in IRVD, posodobljeno 09.08.2023