Kategorija: Razno

Častna pokroviteljica pogovorov je Anica Mikuš Kosneutrudna ambasadorka človečnosti

 logo-login  

“Vsi ljudje se rodijo svobodni ter imajo enako dostojanstvo in pravice. Dana sta jim razum in vest, in bi morali drug z drugim ravnati v duhu bratstva.”

(Splošna deklaracija človekovih pravic)

 PEN-vektorski_LOGO (1)

človečnostjo (ravnati etično, v duhu bratstva) se naši pogovori o družbi prihodnosti za vse navezujejo tudi na pojem skupno dobro. To so tiste osnovne dobrine, ki so tako zelo pomembne za življenje vsakega posameznika in obstoj družbene skupnosti. Varovanje teh dobrin, kulturnih in naravnih pogojev preživetja ljudi in planeta Zemlja je čedalje bolj odvisno od uresničevanja trajnostnih ciljev ter univerzalnih vrednot miroljubne, vključujoče in varne družbe za vse (Agenda 2030 – UN SDG).

V sodelovanju s Slovenskim centrom PEN pri organizaciji pogovorov posebej poudarjamo tudi vlogo književnosti za utrjevanje človečnosti: »Članice in člani PEN so v vsakem trenutku dolžni zastaviti ves svoj vpliv za razumevanje in spoštovanje med ljudmi in narodi, se po najboljših močeh truditi za odpravo sovraštva in se zavzemati za ideal enega človeštva živečega v miru in enakosti enega sveta« (Temeljna listina Mednarodnega PEN).


I. Človečnost in skupno dobro

22. februar 2022, od 18. do 20. ure, na daljavo (zaključeno)

  • Tanja Tuma (več), predsednica PEN Slovenija: Književnost in človečnost (povzetek)
  • Dr. Marko Pavliha (več): Onkraj materialističnega prepričanja: duhovna dramila;človečnost, pluralizem in planetarno etično domoljubje (predstavitev)
  • Dr. Miro Cerar (več): Slovenija in Agenda 2030 (povzetek)
  • Dr. Nadja Furlan Štante (več): Medreligijski dialog in religijski feminizem v kontekstu miroljubne, vključujoče in varne družbe za vse (povzetek)
  • Mag. Bećir Kečanović (več): Trajnostni cilji in vrednote miroljubne, vključujoče in varne družbe: iztočnica za deklaracijo človečnosti v 21. stoletju (povzetek)

 

Ta dogodek je bil prvi v nizu tematskih pogovorov o človečnosti in družbi prihodnosti za vse. Po vrstnem redu si sledijo tako, da je vsak dogodek zaokrožena celota, hkrati pa sestavni del skupnega namena prispevati k utrjevanju človečnost za preživetje in družbo prihodnosti. Tako se v samem načinu izvedbe pogovorov, ki je bližji izkustvu kot čistemu teoretičnemu razpravljanju, odraža celosten in povezljiv, integrativni pristop. V svetovnem merilu je čedalje bolj uveljavljen kot nosilna metoda ali pot uresničevanja trajnostnih ciljev (SDG) in ukrepov za preživetje ljudi in planeta Zemlja (Agenda 2030). Vse večUporabna etika naprednih organizacij javnega in zasebnega sektorja uporablja integrativni pristop, kot nov in učinkovitejši način poslovanja, vodenja in uveljavljanja trajnostne družbene odgovornosti. V Sloveniji so predvsem napredne gospodarske družbe tiste, ki z integrativnim pristopom uvajajo in spodbujajo tudi organizacijsko kulturo in etiko vključujočega, varnega in spodbudnega delovnega okolja. Temu smo v preteklih letih namenili veliko pozornosti, saj je ob negotovih razmerah in kompleksnih družbenih izzivih vse več dokazov, da tradicionalno razmišljanje ne more več ponuditi uporabnih odgovorov in rešitev. Med drugim smo vsodelovanju z Republiškim inšpektoratom RS za šolstvo in šport ter Zavodom RS za šolstvo pripravili monografijo Uporabna etika vključujočega, varnega in spodbudnega učnega okolja.

 


II. Ženske za mir in varnost 

23. marec 2022 – sreda, od 18. do 20. ure, dvorana SC PEN, Tomšičeva 12, Ljubljana, brez kotizacije 

Dogodek je nadaljevanje naših aktivnosti, s katerimi smo začeli ob praznovanju 20. obletnice Resolucije Varnostnega sveta ZN o ženskah, miru in varnosti (več).

  • Tanja Tuma (več), predsednica PEN Slovenija: O  ženskah v književnosti (povzetek)
  • Katja Banovec Juroš, (več) Uprava RS za zaščito in reševanje: Položaj in vloga žensk v kriznih razmerah – ob naravnih in drugih nesrečah (povzetek)
  • Anica Mikuš Kos, častna pokroviteljica pogovorov o človečnosti: O izkušnjah pri podpori ženskam in deklicam na kriznih žariščih in vojnih območjih
  • Mag. Blanka Jamnišek, veleposlanica (več), Ministrstvo za zunanje zadeve RS: Povezave med načelom odgovornost zaščititi (R2P) in resolucijami Varnostnega sveta ZN o ženskah, miru in varnosti (WPS) (povzetek).

 

Posnetek dogodka, TV Skledar (povezava)

Članek, novinarka Pia Prezelj, Vojna ni ženskega spola, časopis Delo, 26. marec 2022 (povezava)


III. Upravljanje krize in odgovornost za zlorabe v kriznih razmerah 

 14. april 2022 – četrtek, od 10.00. do 14.00 ure, Hiša EU, Dunajska 20, Ljubljana (več)


IV. Vzgoja človečnosti za miroljuben in trajnostni družbeni razvoj 

Zadnji v ciklu letošnjih pogovorov o človečnosti, je namnjen utrjevanju človečnosti z vzgojo in izobraževanjem. Pri tem se navezujemo na naše aktivnosti, strnjene v navedeni monografiji o uporabni etiki. Veseli nas, da so naši pogledi na ključna vprašanja uporabne (aplikativne) etike v vzgoji in izobraževanju primerljivi s poglavitnimi stališči UNESCO glede človečnosti, skupnega dobrega in vzgoje za družbo prihodnosti (Reimagining our Futures Together: A New Social Contract for Education, UNESCO, 2021).

Prijazno vabljeni tudi k branju predstavitve našega Poziva k človečnosti na letošnjem mednarodnem srečanju PEN na bledu (povezava).

Bećir Kečanović, posodobljeno 23. 7. 2022