Kategorija: Razno

Pozdravljamo odločitev Vlade Republike Slovenije, sprejeto 1. julija 2022 o pridružitvi Stockholmski pobudi za jedrsko razoroževanje. Ta je med epohalnimi dokumenti človečnosti za preživetje in prihodnost današnjih in bodočih rodov.

V našem pozivu k človečnosti smo med drugim zapisali, da znanstveni, tehnološki in drugi civilizacijski dosežki marsikje in v vedno večji meri bolj kot napredku in javni blaginji služijo oboroževalni industriji in posledično barbarskemu uničevanju ljudi, narave in kulturne dediščine ter drugim nečlovečnim praksam.

Političnim, gospodarskim in drugim družbenim voditeljem in odločevalcem smo naslovili zahtevo, da spoštujejo in uresničujejo svoje zaveze, pravne akte, mednarodne sporazume in vse druge zavezujoče pravne in politične dokumente, ki zahtevajo človečno delovanje: mir, varnost, spoštovanje vsakega človeka, solidarnostno pomoč, odpravljanje pomanjkanja, uveljavljanje trajnostnega razvoja ipd.

S človečnostjo bi se morali ljudje sveta združiti proti vsem zlorabam znanstvenih odkritij, inovacij, izumov, novih tehnologij in umetne inteligence, robotike in jedrske energije ter drugih civilizacijskih dosežkov. Namesto oboroževanju, zločinom proti človečnosti in drugim nečlovečnim namenom bi morali civilizacijski dosežki služiti pozitivnemu razvoju in javni blaginji človeštva.

Pridružite se prizadevanjem za svet brez orožja, delite poziv k človečnosti (slo., ang.).

Bećir Kečanović, 2. julij 2022

FOTO: Wikimedia

 AtomicEffects-Hiroshima