Prijava na dogodek

logo-mesec-prostora

VKLJUČUJOČ IN VAREN PROSTOR:
PROSTOR ZA SREČO IN SMISEL ŽIVLJENJA

Mesecu prostora 2018, ki poteka pod sloganom »Prostor je zakon«, namenjamo prireditvi v Sokolskem domu Škofija Loka (08.10.2018) in Hiši EU, Dunajska cesta 20, Ljubljana (23.10.2018).

Prireditvi sta prostovoljski in brezplačni. Zahvaljujemo se vsem, ki so prispevali svoj delež,soorganizatorjem, govorkam in govorcem, ali udeleženkam in udeležencem.

Posebna zahvala gre otrokom, učencem 5-ih razredov Osnovne šole dr. Vita Kraigherja, Ljubljana. Z zgledom zavzetosti in predanosti v odnosu do znanja in vrednote prostora so prispevali šolski projekt: »Raziskujemo prostor«. Prav tako se posebej zahvaljujem organizatorki tega dela programa, ge. Simoni Rejc Sušnik ter ge. Magdi Gantar, mentorici in razredničarki 5. b razreda.

Število prijav je omejeno. Udeležencem/udeleženkam bodo na voljo osnovna okrepčila.

Toplo vabljeni!

Inštitut za razvoj vključujoče družbe – IRVD

Bećir Kečanović

 

PROGRAM IN PRIJAVE

Naslov dogodka:

PROSTOR ZA SREČO IN SMISEL ŽIVLJENJA

Prostor in čas:

Sokolski dom Škofja Loka, 08.oktober 2018
Več informacij o dogodku

 

  • Uvodni govor, župan Občine Škofja Loka
  • Programski del z vmesnim odmorom

Programski del začenja s pesniškim izborom. Umeščen je v čudovit prostor in razgled z Vrta nad mestom. V njem bodo vabljeni, govorke in govorci prispevali svoj pogled na svet in vrednoto prostora. Povzetki v pripetku kažejo smer razprave. Kratek življenjepis pa priča, da ob akademskem znanju imajo bogato izkustvo. Življenjska modrost, ki znanje povezuje z izkustvom, tako da vodi k »razmišljanju na drugačen način«. Z izkušnjo prikliče estetske in moralne občutke, z znanjem pa usmerja k razumnemu iskanju prostora za srečo in smisel življenja.

Program bomo sklenili s skupno razpravo za odprt, vključujoč in varen prostor. To je prostor, ki s skupnim potencialom raznolikosti ponuja več, da smo lahko pri doseganju visokih ciljev ali idealov sreče in smisla življenja drug do drugega strpni in tako tudi kot družba bolj napredni.

Moderator/ka:

Bećir Kečanović, IRVD Tanja Tuma, MIRA

Sodelujoči

Meta Kušar (Prostor za srečo in smisel življenja)
Dr. Marko Pavliha (Holistično dojemanje časa in prostora)
Dr. Pavel Gantar (O pomenih prostora)
Darja Matjašec (Prostor kot produkcijsko sredstvo)

 
soorganizatorji-2

 

Naslov dogodka:

VKLJUČUJOČ IN VAREN PROSTOR

Prostor in čas:

HIŠA EU V LJUBLJANI, 23. oktober 2018 ob 10 uri

 

Dopoldanski del
10:00-10:15 Dr. Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji – uvodni pozdrav
10:15-11:00 Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic, Prostor kot človekova pravica in vrednota skupnega pomena
11:00-11:30 Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, Ljubljana, učenci 5-ih razredov, predstavitev šolskega projekta: »Raziskujemo prostor«
11:30-11:45 Odmor
11:45-13:00 Mag. Urška Klakočar Zupančič, Okrajno sodišče v Ljubljani, vodja Oddelka za etažno lastnino, Prispevek sodstva k urejanju etažne lastnine in pripadajočih prostorov 

 

13:00-14:00 Odmor za kosilo

 

Popoldanski del
14:00-16:30 Vrednota prostora in javni interes na področju varnosti, športa in javnega zdravja

Rožle Prezelj, varuh športnikovih pravic – uvod
Mag. Peter Gabrijelčič, Fakulteta za arhitekturo UL – prostor
Dr. Matjaž Jager, direktor Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti UL – varnost
Dr. Gregor Jurak, Fakulteta za šport UL – šport
Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ)– zdravje

 

Moderator/ka:

Bećir Kečanović, Simona Rejc Sušnik

Prijava na dogodek “VKLJUČUJOČ IN VAREN PROSTOR”