Kategorija: Razno

Če je človek prvo in končno merilo človekovih pravic, človečnost pa tisto, kar zagotavlja, da je pravo tudi pri delu državnih organov vsaj minimum morale (ravnati etično), potem so nedavne ugotovitve Varuha človekovih pravic o izobraževanju in usposabljanju državnih in javnih uslužbencev na področju človekovih pravic zelo zaskrbljujoče (analiza z oceno stanja).

Varuh se sklicuje na Akcijski načrt za drugo fazo Svetovnega programa za izobraževanje o človekovih pravicah in ugotavlja, da bi moralo biti usposabljanje javnih uslužbencev o človekovih pravicah trajnostno naravnano. Še ena potrditev, da si je treba z utrjevanjem človečnosti na vseh področjih prizadevati za miroljuben in trajnostni družbeni razvoj.

Osebno mi je predvsem zaradi vseh sodelujočih – ki so se odzvali in prostovoljno prispevali k našim pogovorom o človečnosti za trajnosten in miroljubni družbeni razvoj – žal, da je zadevna tematika, na katero v predmetni analizi in oceni stanja smiselno opozarja tudi Varuh človekovih pravic, tako podcenjena v naši državni in javni upravi.

Bećir Kečanović, 11. november 2022

FOTO: VČP

VCP