Kategorija: Razno

Bliskovit razvoj znanosti ob vseh pričakovanih koristi za človeštvo v svetu zbuja upravičeno skrb in čedalje bolj zahteva odgovornost, da ne bi tehnološki napredek s toliko večjo zmogljivostjo umetne inteligence dodatno prispeval k nezmernemu izčrpavanju in onesnaževanju planeta, barbarskemu uničevanju narave in kulturne dediščine ter drugim nečlovečnim praksam, ki povzročajo ali dopuščajo družbeno neenakost, lakoto, revščino, kriminal, nasilje, oborožene spopade in zverinsko ubijanje ljudi ter druge nesprejemljive oblike življenja v strahu in pomanjkanju.

Z nečloveškimi praksami pri uporabi znanstvenih in tehnoloških dosežkov se že zdaj povečuje javno nezaupanje v znanost in tehnološki razvoj. Zato se humana znanost tudi sama sprašuje, kako naj okrepi svojo verodostojnost (kredibilnost) v družbeni praksi.

Če bi s sistemsko ureditvijo poskrbeli za povezovanje (integracijo) znanstvenih dosežkov in socialnih inovacij, bi bila humana znanost in tehnološki napredek tudi v tem pogledu deležna večje podpore in zaupanja javnosti.

Slovenija je na pragu nove nacionalne politike oz. strategije digitalizacije družbe do leta 2030. To je tako rekoč zgodovinska priložnost, da z glasom podpore ZA sistemsko ureditev povezovanja znanosti in socialnih inovacij prispevate k trajnostnemu prehodu v industrijo in družbo 5.0 z obrazom človečnosti.

Prijazno vabljeni, prijavite se in glasujte ZA na tej povezavi: https://predlagam.vladi.si/predlog/15537

Bećir Kečanović, 21. november 2022

FOTO: Pixabay

pixaby