Kategorija:

Vključujoča politika omogoča in podpira prostor enakih možnosti, da lahko ljudje dejansko sodelujejo pri oblikovanju in sprejemanju javnih politik, ker je to prvina demokracije. V nasprotju s tem si politične stranke in lobiji lastijo javno politiko. Javnost pa prepričujejo, da politika ljudi tako ali tako ne zanima. S tem pretkanim izgovorom v resnici preusmerjajo pozornost, […]

Preberi naprej →

Povezujejo ljudi, da s spoštovanjem različnosti zmorejo skupni potencial raznolikosti izkoristiti tudi v smislu zmanjševanja revščine in neenakosti, na drugi strani pretoka idej, znanja, napredka, trajnostnega razvoja… Vključujoča družba je tako bolj odprta za sodelovanje na lokalni, regio...

Preberi naprej →

Vključujoče delovno okolje je okolje vzajemnega spoštovanja med delodajalci in zaposlenimi, tako da zmorejo ta skupni potencial izkoristiti tudi v smislu večje poslovne uspešnosti, varnosti in zdravja, krepitve socialnih vezi in solidarnosti, pretoka idej in znanja, napredka, trajnostnega razvoja. Z vključujočim delovnim okoljem se povečuje odgovornost tudi do zunanjega okolja v smislu skupnih projektov z […]

Preberi naprej →

Z vključevanjem in dejavnim sodelovanjem državljanov, javnosti in civilne družbe pri oblikovanju in izvrševanju javnih politik se povečuje preglednost političnega odločanja. Na drugi strani se zmanjšuje možnost zlorab in kriminala pri političnem upravljanju javnih zadev in javnega imetja. Čeprav je večinoma urejeno s pravili, na politično odločanje najbolj vpliva politično-vrednostna presoja ali t.i. politična diskrecija, […]

Preberi naprej →

Je prostor enakih možnosti, vrednot in znanja, v katerem državljani sodelujejo pri oblikovanju in izvrševanju predpisov in javnih politik na lokalni in državni ravni ter tako dejavno vplivajo na javne zadeve in svoj družbeni položaj, pravice in zakonite interese. O tem pri političnih in državljanskih pravicah govori tudi Ustava Republike Slovenije: ustavno načelo demokratičnosti, ki […]

Preberi naprej →