Kategorija: Vrednote vključujoče družbe

Trajnostni razvojPovezujejo ljudi, da s spoštovanjem različnosti zmorejo skupni potencial raznolikosti izkoristiti tudi v smislu zmanjševanja revščine in neenakosti, na drugi strani okrepiti pretok idej, znanja, napredka, trajnostnega razvoja…

Vključujoča družba je bolj odprta za sodelovanje na lokalni, regionalni in svetovni ravni. Z vključevanjem skupnega potenciala raznolikosti daje neprimerljivo več možnosti za trajnostni razvoj in družbo prihodnosti (več o Agendi 2030 in svetovnih ciljih trajnostnega razvoja).

Vključujoča družba je nosilna misel tudi na varnostnem področju. Z vrednotami in cilji vključevanja zmanjšuje in odpravlja vzroke napetosti, nasilja, korupcije, drugih oblik kriminala in odklonskih dejanj: gre za socialne, ekonomske, etične, kulturne vplive na varnost (posvet o vrednotah vključujoče in varne družbe).