Kategorija: Vrednote vključujoče družbe

Trajnostni razvojPovezujejo ljudi, da s spoštovanjem različnosti zmorejo skupni potencial raznolikosti izkoristiti tudi v smislu zmanjševanja revščine in neenakosti, na drugi strani pretoka idej, znanja, napredka, trajnostnega razvoja… Vključujoča družba je tako bolj odprta za sodelovanje na lokalni, regionalni in transnacionalni ravni. Z odprtostjo se povečujejo tudi njene zmožnosti za trajnostni razvoj (več o trajnostnem razvoju).

Vključujoča družba je nosilna misel tudi na varnostnem področju, ker z vrednotami in cilji vključevanja zmanjšuje in odpravlja vzroke napetosti, nasilja, korupcije in drugih oblik kriminala: gre za socialne, ekonomske, etične, kulturne vplive na varnost.