Kategorija: Vrednote vključujoče družbe

MonopolVključujoča politika omogoča in podpira prostor enakih možnosti, da lahko ljudje dejansko sodelujejo pri oblikovanju in sprejemanju javnih politik, ker je to prvina demokracije. V nasprotju s tem si politične stranke in lobiji lastijo javno politiko. Javnost pa prepričujejo, da politika ljudi tako ali tako ne zanima. S tem pretkanim izgovorom v resnici preusmerjajo pozornost, da lažje ohranjajo politični monopol in vpliv na javne zadeve.

To, da so ljudje naveličani praznih obljub, še zdaleč ne pomeni, da jih politika v njenem žlahtnem pomenu praktične etike in dobrega upravljanja z državo ne zanima. Množični odzivi, denimo na pozive k humanitarnim ali okoljskim akcijam, medgeneracijsko sodelovanje in pomoč šibkejšim, govorijo ravno nasprotno. V tem pogledu politika kot moralna odgovornost za sočloveka, družbeno in naravno okolje, veliko večino ljudi v Sloveniji še kako zanima. Ko so spoznali, da politične stranke, ki te odgovornosti očitno ne premorejo, niso vredne zaupanja, so se začeli obračati k pravi, državljanski politiki, se pravi izvirni demokraciji in vrednotam vključujoče družbe – družbe za vse. Spodbujanje tega procesa je lahko zgodovinska priložnost za ponovno poenotenje, tako kot v času osamosvajanja, da skupaj lažje premagamo perečo krizo, okrepimo pravno in socialno državo. Brez poenotenja in dejavnega vključevanja v procese oblikovanja in izvrševanja javnih politik bodo prihodnost, napredek in trajnostni razvoj še bolj negotovi.