Kategorija: Razno

S pogovori nismo ostali le pri teoretičnih in izkustvenih vidkih načela človečnosti, ampak smo na konkretnih primerih pokazali tudi njegovo uporabno vrednost.

Z našim pristopom k zaščiti oziroma zagovorništvu javnega interesa (ang. public interest advocacy) smo dejavno sodelovali v dveh zakonodajnih procesih, v javni predstavitvi mnenj k predlogu zakona o nalezljivih boleznih ZNB-D (več) in pri usklajevanju predloga bodočega zakona o zaščiti prijaviteljev ZZPri (več).

Pri načelu enakosti, ki neločljivo sodi k človečnosti, smo s pogovori o položaju in družbeni vlogi žensk ponovno opozorili na potrebo, tako kot leta 2020 ob 20. obletnici Resolucije Varostnega sveta ZN 1325 oziroma Agende o ženskah, miru in varnosti, da se politika enakosti spolov z integriranim pristopom okrepi v praksi uresničevanja trajnostnih ciljev, povečanja odpornosti in prehoda v družbo prihodnosti za vse.

V teh negotovih časih je težko reči, kdaj bomo s pogovori nadaljevali, a nekaj je vendarle gotovo: ta nenadomestljivi, motivacijski in transformacijski potencial človečnosti je človeštvu v preteklosti omogočil, da smo kot vrsta obstali in preživeli.

Niti pomisliti ne bi smeli, da tokrat ne bi uspeli. Dokler bodo dobri ljudje, ki jim ni vseeno, človečnost ne bo zamrla.

Hvala vsem, ki ste nas pri pogovorih o človečnosti podpirali, spremljali in spodbujali!

Bećir Kečanović 16. april 2022

FOTO: IRVD

Model