Kategorija: Razno

V torek, 29. marca 2022 bo v Državnem zboru RS javna predstavitev mnenj o predlogu zakona o nalezljivih boleznih, ZNB-D (sklep).

Predlog sprememb so pripravili predstavniki civilne družbe in pravne stroke. V zakonodajni postopek pa so ga vložili poslanke in poslanci, da zakonodajalec uresniči odločbe Ustavnega sodišča RS, sprejete v zvezi z ukrepi in omejitvami med epidemijo covid19.

Državnemu zboru smo dali pobudo, da javno predstavitev razširi na sistem upravljanja krize (pobuda). Pobuda izhaja iz splošno znanih dejstev o sistemskem ozadju in prilagajanju prava z ukrepi in omejitvami v času covida19, na katere se v odločbah sklicuje tudi Ustavno sodišče RS.

Glede na svetovne ocene in pričakovano poslabšanje razmer, menim, da je razširjena obravnava s celovito oceno stanja in tveganj pri obvladovanju kriznih razmer na splošno, ne le v povezavi z ZNB-D tako rekoč nujna.

Bećir Kečanović, 28. marec 2022

INFORGRAFIKA: IRVD/MORS