Kategorija: Razno

Z iztočnico za nov in učinkovitejši pristop, ne le k vsebinam gender, ampak tudi k uresničevanju ostalih ciljev in ukrepov za preživetje ljudi in planeta Zemlja, dogodek Ženske za mir in varnost tudi na uporaben način prispeva k človečnosti in odpornosti v kriznih razmerah.

Na prvi pogled morda pretirana trditev. Ob upoštevanju perečih razmer je primerljiva s tem, kar denimo Thomas S. Kuhn v knjigi Struktura znanstvenih revolucij pravi o krizi in nastajanju novih teorij za prehod od stare k novi paradigmi: »Neuspešnost obstoječih pravil je uvod v iskanje novih«.

Kakšno zvezo ima to, kar ugotavlja Kuhn, z dogodkom Ženske za mir in varnost?

Poleg splošno znanih razlogov za neuspešnost pravil in prilagajanja prava kriznim razmeram sama po sebi govorijo dejstva in posledice covid19. V povezavi s tem tudi negativno izkustvo prejšnjih kriz, npr. s korupcijo, spolnim in drugim nasiljem nad ženskami med epidemijo virusa ebola v Kongu (več).

Kako vse to povezati in se z eno samo predstavitvijo vsaj približati novim in učinkovitejšim rešitvam?

Spodnja infografika povezuje nekatere ključne dokumente mednarodne skupnosti o trajnostnem razvoju, obvladovanju kriz in zmanjševanju posledic podnebnih sprememb z našo Ustavo. Po logiki načela ustavnosti in zakonitosti gre za proces normativne integracije in prenosa (implementacije) mednarodnih pravil, ki v prikazanem primeru poteka skupaj s politiko nacionalne varnosti (ReSNV-2) ter z regulatorno politiko za pripravo, sprejemanje in izvrševanje kakovostnih predpisov (ReNDej).

Na srednji ravni infografike so prikazani ključni zakoni in horizontalna sistemska tveganja, na katera se sklicujemo v naši pobudi Državnemu zboru RS, da javno predstavitev mnenj o predlogu novele Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-D) razširi na (pod)sistem upravljanja krize (vabilo).

Glede na pereče razmere in svetovne napovedi novih kriz, naravnih in drugih nesreč, so lahko prikazana tveganja zakonodajne politike dodaten in tehten razlog za skrb, da kot družba v celoti, ženske in moški brez novega in učinkovitejšega pristopa ne bomo uspešni niti pri ustvarjanju sistemskih pogojev, ki so v danih razmerah tako rekoč nujni za preživetje in prehod v družbo prihodnosti za vse.

Ko spodnjo infografiko postavimo v programski okvir dogodka Ženske za mir in varnost, so predstavitve naših govork izjemen in uporaben prispevek k pogovorom o človečnosti in povečanju odpornosti, še posebej pri zagotavljanju pomoči in podpore ženskam in deklicam na kriznih žariščih in vojnih območjih.

S človečnostjo in izkustvom, ki prispeva uporabno vrednost, predstavitve na dogodku Ženske za mir in varnost obnem sporočajo, da lahko hazardna tveganja obvladamo, jih s skupnim potencialom človečnosti spremenimo (transformiramo) v priložnosti za miroljubno in trajnostno, vključujočo in varno družbo prihodnosti: ne le sedanjih, ampak tudi bodočih rodov.

Bećir Kečanović, 22. marec 2022

INFOGRAFIKA: IRVD