Kategorija: Razno

Nekoč je politika veljala za častivredno in ugledno dejavnost, kot veščina dobrega upravljanja je služila skupnemu dobremu in plemenitim ciljem skupnosti.

To, kar je bilo nekoč njeno bistvo, bi še danes praviloma moralo biti glavna značilnost politike na zakonodajnem podočju ali zakonodajne politike, da s kakovostnimi predpisi na državni in lokalni ravni skrbi za dobro upravljanje družbenih oziroma javnih zadev in kakovostno življenje ljudi.

Sliši se skoraj pravljično. Kajti danes je sloves politike popolno nasprotje vsega, kar je bila nekoč. Nič ne bomo zgrešili, če rečemo, da je zato današnja politika med bolj osovraženimi dejavnostmi, ponekod primerljiva s slovesom hudodelskih združb.

Toda poglavitni vzroki ničevosti in slabega slovesa niso v naravi politike kot take, da služi plemenitim ciljem skupnosti in kakovstnega življenja ljudi, temveč v rabotah tistih, ki politiko zlorabljajo in z njo ravnajo po svoje.

S predrugačenim pogledom na politiko, ki ločuje med zlorabami oblasti na eni strani in politiko kot častivredno družbeno dejavnostjo na drugi strani, pridemo do potrebe po jasnem razlikovanju, kaj je tisto, kar je tudi v zakonodajni politiki vredno resnične naklonjenosti in podpore javnosti, in kaj je tisto, kar je v družbi in politiki nujno prezirati in zavračati, ker škoduje skupnemu napredku, javni blaginji in kakovostnemu življenju za vse.

Tako je tudi na letošnjih Nomotehničnih dnevih, 24. maja na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, glavni izziv v tem, kaj bi morali kot družba in posamezniki storiti, da zakonodajna politika s kakovostnimi predpisi zagotavlja odgovorno upravljanje javnih zadev na državni in lokalni ravni.

Vabljeni: https://www.ipp-pf.si/nomotehnicni-dnevi

Bećir Kečanović  13. maj 2023