Kategorija: Razno

Strokovno srečanje Združenja psihoterapevtov Slovenije – zbornica, Etičnost in odgovornost v psihoterapiji in širše, 16. in 17. septembra v Radencih, prihaja v negotovih časih, za katere primarij Gorazd V. Mrevlje v članku o problematiki družinskega nasilja med drugim pravi, da so polni simptomov razkroja, ki posega v strukturo in globino celotne družbe (Delo, 8. april 2022). V svetovnem merilu povedano, čedalje več je znamenj, ki opozarjajo na propad globalne etike.

To seveda ni prvič, da se človeštvo spopada s tako izrazito negotovostjo preživetja. Ko so se v antičnih časih spopadali s podobnimi izzivi, so najmodrejši znova odkrivali pomen usklajenosti (harmonije) naravnih in razumskih prvin duše. Zlata sredina, prava mera in pravičnost niso edini biseri iz te bogate zakladnice modrosti o življenju v harmoniji človeškosti (biti človek) in človečnosti (ravnati etično).

S harmoničnim povezovanjem naravnih in razumskih prvin duše, človeškosti in človečnosti lahko rečemo, da je celostni pristop k spodbujanju etičnosti in odgovornosti v zahodnem svetu znan najmanj od Aristotelove etike vrlin. To so spoznavne in moralne razsežnosti ali značajske poteze, ki od primera do primera povezujejo etiko, pravo in politiko ter druga področja zasebnega in javnega v usklajeno celoto praktične modrosti za etično in odgovorno urejanje »človeških zadev«.

V tem, kar sodobna znanost na svoj način pritrjuje starodavni modrosti o usklajenosti naravnih in razumskih prvin »razmišljanja, hitrega in počasnega«, vse več ljudi na različnih področjih spet odkriva učinkovitejši način reševanja etičnih dilem in problemov našega časa. Zahodni učenci budističnih učiteljev denimo z odkrivanjem globljega pomena čuječnosti.

Zaslužni profesor medicine in ustanovitelj centra za čuječnost v medicini John Kabat-Zinn razlaga, kako je pri tem pomembno zavedanje o prepletenosti in celovitosti (usklajenosti) naše narave in tega, da imamo kot čuteča bitja poslanstvo, po katerem na svoje stanje gledamo s spoštovanjem in čudenjem. To je, pravi Kabat-Zinn, temelj etike in morale, s katerim postanemo v celoti človeški. Če samo to ozavestimo in prakticiramo, smo že na poti etičnega in odgovornega ravnanja.

Združenje psihoterapevtov Slovenije – zbornica z napovedanim strokovnim srečanjem povezuje strokovne in kulturno-umetniške vsebine tako, da poleg znanja vključuje izkustvo in prakso različnih področij: klinične psihoterapevtske in medicinske stroke, javnega nastopanja, politike, prava, medijev, kulture in umetnosti.

Strokovno srečanje Etičnost in odgovornost v psihoterapiji in širše torej ob bogatem in zanimivem programu hkrati na uporaben (aplikativen) način predstavlja celosten in povezljiv, integrativni pristop, ki je čedalje bolj uveljavljen pri reševanju perečih problemov in izzivov našega časa.

Bećir Kečanović,  18. avgust 2022

VIR: ZPSI – zbornica