Kategorija: Razno

Skupina avtorjev v zbirki prispevkov o socialnih inovacijah ugotavlja, da ne samo prostovoljske in nepridobitne organizacije, ampak vse več gospodarskih družb v ZDA razvija dobre prakse, kako tudi s pomočjo humane znanosti in novih tehnologij služiti ljudem in skupnosti (Malhotra, N., ur., Fronitiers in social innovation, 2022).

V Sloveniji mnogi tako ali drugače prispevamo k utrjevanju človečnosti. S sistemsko ureditvijo socialnih inovacij bi se Slovenija na ta način hitreje razvijala v družbo 5.0, družbo osredotočeno na človeka.

Družba 5.0 je družba v kateri človečnost in humana znanost skupaj prispevata, da tudi nove tehnologije, umetna inteligenca, robotika in digitalizacija služijo človeku.

Naš predlog, da država s sistemsko ureditvijo socialnih inovacij podpre utrjevanje človečnosti in razvoj humane znanosti na spletni strani predlagam_vladi ni dobil zadostnega števila glasov. Toda nič ni izgubljeno. Antoine de Saint-Exupéry z Malim princem pravi: kdor gleda s srcem, vidi dlje.

V naprednem svetu namreč nezadržno raste podpora človečnosti, humani znanosti in socialnim inovacijam. Predlog uredbe EU, npr., ki s poenotenimi pravili za vse članice zahteva evropski pristop k zagotavljanju človeških in etičnih pogojev umetne inteligence, bo ta proces močno pospešil tudi v smeri harmoniziranega povezovanja industrije 4.0 in družbe 5.0.

Kajti utrjevanje človečnosti s podporo humani znanosti in socialnim inovacijam je edino, kar še lahko omeji, če že ne moremo ustaviti nečloveških praks, ki  s toliko večjo zmogljivostjo “pametnih” orožij zverinsko ubijajo nedolžne civilne žrtve in uničujejo planet, naš skupni dom, brez katerega ni preživetja: Izzivi človečnosti in humane znanosti.

Bećir Kečanović, 16. december 2022

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Izzivi clovecnosti