Kategorija: Razno

Čeprav je tehnološki razvoj v času industrijske revolucije 4.0 z umetno inteligenco dosegel izjemne rezultate, vidimo, da žgočih problemov sveta, od podnebnih sprememb, naravnih in drugih nesreč do lakote in revščine v svetu sam ne more reševati brez sodelovanja z ljudmi in družbeno skupnostjo.

V svetu in Sloveniji je zato vse več prizadevanj in projektov, ki temeljijo na povezovanju tehnoloških in socialnih inovacij. To je celosten in povezljiv proces razvoja uporabnih rešitev za zahtevna tehnološka, družbena in okoljska vprašanja trajnostnega razvoja in družbenega napredka.

Tako se tudi napredne gospodarske združbe skupaj s prebivalci pametnih mest in skupnosti čedalje bolj zavedajo, kako je pomembno, da nove tehnologije in tehnološke inovacije služijo ljudem in družbeni skupnosti.

Medtem ko tehnološke inovacije v vlogi tehnološkega in industrijskega razvoja, socialne inovacije obenem prispevajo k tvornemu sodelovanju vseh zainteresiranih strani, od svetovnih organizacij in držav do prebivalcev v lokalnem okolju, gospodarstva in civilne družbe (prim.: Družba 5.0 v Sloveniji).

Sistemska ureditev z organiziranim spodbujanjem socialnih inovacij lahko posebej koristi študentom in drugim mladim ljudem. S tem imajo dodatne možnosti, da se lahko na podlagi izkušenj iz prakse socialnih inovacij zgodaj pripravljajo na delo in karierno pot v gospodarskih in drugih ustanovah javnega in zasebnega sektorja (npr.: Univerza Stanford, Center for Social Innovation).

Organizirano in sistemsko urejeno upravljanje socialnih inovacij bi na vseh ravneh in področjih dodatno okrepilo tudi sodelovanje izobraževalnega sistema, znanostvenih ustanov in akademske skupnosti z gospodarstvom in družbo.

Tako bi bila trajnostni razvoj in preobrazba v družbo 5.0 v Sloveniji resnično lahko doma in v svetu zgled družbe s človeškim obrazom, osredotočene na ljudi in v celoti uspešnejše pri reševanju žgočih problemov človeštva in planeta.

Predlog za sistemsko ureditev socialnih inovacij je še nekaj dni odprt tudi za glas: predlagam_vladi_si

Bećir Kečanović, 9. december 2022

FOTO: arhiv BTC

BTC_DRužba 5.0