Kategorija: Vključujoče delovno okolje

Vključujoče delovno okolje je okolje vzajemnega spoštovanja med delodajalci in zaposlenimi, tako da zmorejo ta skupni potencial izkoristiti tudi v smislu večje poslovne uspešnosti, varnosti in zdravja, krepitve socialnih vezi in solidarnosti, pretoka idej in znanja, napredka, trajnostnega razvoja.

Z vključujočim delovnim okoljem se povečuje odgovornost tudi do zunanjega okolja v smislu skupnih projektov z lokalnimi oblastmi, državo in civilno družbo pri zmanjševanju revščine, neenakosti, brezposelnosti in izključevanja, pri zaščiti naravnega okolja in trajnostnem razvoju.