Kategorija: Razno

4. december 2014, ob 13.30, Generali dvorana (Lila dvorana),Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

posvetNe gre le za to, kaj je dobro in prav: podjetja in druge združbe, ki skrbijo za etičnost in razvijajo vključujoče delovno okolje, so tudi bolj uspešna. Soočite se s podjetji, ki želijo z nami deliti svoje edinstvene prakse, in s strokovnjaki, ki opozarjajo, kje vse so še rezerve in kaj so nujni ukrepi. Spremembo na bolje lahko opravita le skupna volja in dejavno vključevanje. Odstranimo ovire spoštovanju raznolikosti in zagotovimo vsaj približno enake možnosti za vse, da uveljavljamo družbeno pravičnost in odgovornost, zlasti do šibkejših in socialno izključenih.

Posvet organizirajo Ekonomska fakulteta v Ljubljani (EF), Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (KIMDŠP) UKC Ljubljana in Inštitut za razvoj vključujoče družbe (IRVD).

Program:

13.30-13.45 dr. Vesna Žabkar, prodekanja za znanstveno raziskovalno delo in doktorski študij, EF: Uvodni nagovor

13.45-14.00 dr. Adriana Rejc Buhovac, EF: Poslovni model z vključujočim delovnim okoljem

14.00-14.15 dr. Metoda Dodič Fikfak, KIMDŠP: Dostojanstvo in zdravje delavcev

14.15-14.30 dr. Katja Mihelič, EF: Etično in odgovorno vodenje za vključujoče delovno okolje

14.30-14.45 Anita Hrast, ddr. Matjaž Mulej, zavod IRDO: Projekt ‘Model M za večjo

zaposljivost mladih diplomirancev’

14.45-15.00 Odmor

15.00-15.15 mag. Vilma Fece, Gorenje: Predstavitev najboljših praks

15.15-15.30 Aleš Markelj, Domel: Predstavitev najboljših praks

15.30-15.45 Anja Rupret, Transparency International Slovenia: Strateška podpora zaupnemu

in varnemu prijavljanju odklonskih dejanj

15.45-16.00 mag. Bećir Kečanović, IRVD: Vključujoče delovno okolje: etična infrastruktura v

podporo implementaciji Slovenskih smernic korporativne integritete

16.00-16.45 Razprava

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite do 2. 12. 2014 na: info@ef.uni-lj.si

Plačljiva parkirišča so v neposredni bližini fakultete.

Veselimo se vaše udeležbe, vljudno vabljeni!

Če se posveta ne morete udeležiti, prosimo, posredujte vabilo sodelavcem, prijateljem ali znancem, ki se s tem področjem ukvarjajo ali jih to zanima.

logos