Novice

Ustavno sodišče RS je v postopku za oceno ustavnosti zakonodaje, ki poenostavljeno povedano prepoveduje delovanje t.i. vard in drugih civilnih združenj na področju javne varnosti, odločilo, da prepoved tovrstnega vmešavanja v nadzor državne meje ni v nasprotju z Ustavo RS. Drugače povedano, združevanje in delovanje z namenom nepooblaščenega, nezakonitega vmešavanja v delo pristojnih državnih organov […]

Preberi naprej →

Koncem decembra 2023 bo v Ljubljani srečanje več tisoč mladih iz različnih koncev Evrope. Ob kontemplativnem premišljevanju o duhovnem življenju bodo hkrati razmišljali o tem, kako okrepiti vlogo mladih v prizadevanjih za svetovni mir, spravo in solidarnost (Taizé Ljubljana). Glede na namen srečanja, ki je sicer verskega značaja, a je odprto za vse dobromisleče in […]

Preberi naprej →

Danes smo končali kampanjo za strožje kaznovanje kaznivih dejanj, izvršenih v kriznih razmerah ali v povezavi s krizo. Po podatkih izvajalca (FB) si je kampanjo ogledalo okoli tri tisoč oseb. Med več kot desetimi komentarji v skupnem številu prevladujejo negativni. V manjšini so komentatorji in komentatorke, ki so kampanjo podprli. Pred tem smo se z […]

Preberi naprej →

V sredo, 13. septembra Založba Uradni list RS in Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani vabita na dogodek ob izidu posodobljenega komentarja posebnega dela kazenskega zakonika, KZ-1 (vabilo KZ-1). Organizatorji so medtem prijazno sprejeli našo pobudo za razpravo, kako naj se kot družba in država v prihodnje odzivamo na kazniva dejanja, kriminal in zlorabe človeških stisk […]

Preberi naprej →

Danes, 17. avgusta 2023 je na Pravni fakulteti v Ljubljani potekal posvet Enakovredna vloga žensk pri zagotavljanju miru in varnosti. Organiziran je bil kot ena od aktivnosti čezdisciplinarnega projekta za študente Razvoj in odpornost pametnih mest in skupnosti na področju javne varnosti (povezava). Vodja projekta, prof. dr. Vasilka Sancin je posebej izpostavila, da so v […]

Preberi naprej →