O inštitutu IRVD

Namen in cilj

Vključujoča družba za vseIRVD pridobiva in razvija znanje o pomenu in vrednotah vključujoče družbe – družbe za vse.

Pri uresničevanju namena se IRVD povezuje z zainteresiranimi fizičnimi in pravnimi osebami ter ustanovami.

Ustanovitev in podatki inštituta

IRVD je ustanovljen kot zasebni zavod in nepridobitna organizacija. Odgovorna oseba je Bećir Kečanović, direktor IRVD.

  • Vpis v sodni register: 20.03.2014
  • Matična številka: 6574874000
  • Davčna številka: 34732993
  • Telefon: 031 704 584
  • Naslov: Ljubljana, Resljeva cesta 025, 1000 Ljubljana
  • TRR: SI56 6100 0002 4095 826

Področje delovanja

 

Področje delovanja IRVD je povezano z nepridobitnimi storitvami ozaveščanja, zagovorništva in pomoči pri izvajanju nadzora nad nosilci javne oblasti in javnimi institucijami, nad spoštovanjem demokracije in vladavine prava.

Ne pusti se, vključi se!