Etika vključevanja v Politiki Vlade RS in Strategiji javne uprave – SJU 2020

Politika_napredka_in_kakovosti_sodobne_javne_uprave – dokument (zgibanka): »Sodelujemo z vsemi deležniki na pravičen in organiziran način, jih seznanjamo in vključujemo v procese tako, da zagotavljamo vključenost vseh ključnih deležnikov, še posebej najranljivejših skupin. Delujemo etično, profesionalno, strokovno, racionalno, odgovorno in samostojno v zakonitih in razumnih rokih.«(21.11.2016).

Strategija_razvoja_javne_uprave_2014_2020»Temeljne vrednote, kot osnovno vodilo našega vsakodnevnega ravnanja, naj bodo: vladavina prava, odgovornost, transparentnost, sodelovanje, pravičnost in vključenost, usmerjenost k soglasju, inovativnost in učinkovitost. Dosledno spoštovanje sprejetih standardov iz Resolucije o normativni dejavnosti (vključevanje javnosti v postopek za pripravo in sprejemanje predpisov in javnih politik – vključevanje pri upravljanju javnih zadev je prvina Ustavne pravice o sodelovanju v zadevah javnega pomena)(21.11.2016).