“Novice iz Copenhagna”: Izkušnje s COVID-19 in družbena vloga žensk

Udeleženci (M/Ž) spletnega pogovora Parlamentarne skupščine OSCE, 15. junij 2020 v Copenhagnu, so med drugim opozorili na potrebo, da pripravljavci in odločevalci javnih politik upoštevajo izkustvo organizacij civilne družbe, ne le pri odzivu na COVID-19, ampak tudi pri dolgoročnem spodbujanju enakosti spolov ter vloge žensk pri upravljanju javnih zadev; https://www.oscepa.org/news-a-media/press-releases/2020/including-women-in-decision-making-key-to-effective-and-gender-sensitive-covid-19-responses-participants-say-in-osce-parliamentary-assembly-webinar.

Ženske za mir in varnost smo pred kratkim zapisale: “Čeprav se morda bere kot obrabljena fraza, je pandemija virusa COVID-19 pokazala, da si moramo ženske in moški, z ramo ob rami, skupaj prizadevati za miroljubno, vključujočo in varno družbo za vse – Leaving no one behind!«; http://www.irvd.si/zenske-mir-varnost/?ip-geo-block-auth-nonce=99a342bd5e.

Naše poslanstvo in načrte pri razvoju miroljubne, vključujoče in varne družbe smo predstavile na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije, Direktorat za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo – Sektor za človekove pravice.

Pod mentorstvom Inštituta za razvoj vključujoče in varne družbe – IRVD pa že razvijamo uporabne rešitve za nov in bolj učinkovit način sodelovanja moških in žensk pri reševanju konkretnih problemov in obvladovanju tveganja v lokalnem okolju, kjer ljudje živimo in delamo.

Naš glavni izziv se vedno začne z vprašanjem, kako na isti način, s skupnim potencialom raznolikosti učinkoviteje reševati zahtevne družbene probleme in uresničevati cilje trajnostnega razvoja, spodbujati državljansko vzgojo in aktivno državljanstvo, z vključujočo demokracijo prispevati k dobremu upravljanju javnih zadev, zagotavljanju javne varnosti in miru, javnega zdravja in kakovostnega življenja za vse.

Ženske za mir in varnost, 17. junij 2020

logo