Kategorija: Razno

(Preprečevanje diskriminacije v dvojnem zrcalu anonimnih prijav, 3. april 2019 – najava)

Florence Hartmann v knjigi Žvižgači (2017) s primeri opozarja, da je slabšalen odnos do njihove zaščite slaba vest naših demokracij. Ti ljudje, pravi avtorica, so policisti, vojaki, uradniki in osebe na vodilnih položajih, javne osebe, novinarji in drugi. Razkrivajo nezakonite dejavnosti, zlorabe moči ali resno ogrožanje zdravja, javne varnosti, varnosti ljudi, okolja in družbenega prostora.

O vlogi žvižgačev in njihovem položaju v našem prostoru piše Alma Sedlar v svoji knjigi Žvižgači, mediji in korupcija (2017). Med drugim ugotavlja, kaj vse potrebuje sodobni žvižgač, da se lahko spričo naraščajoče moči in neizmerne škode, ki jo vsako leto utrpijo svetovna skupnost in nacionalne države, zoperstavi korupciji, organiziranemu kriminalu, terorizmu.

Primeri, ki jih opisujeta Hartmannova in Sedlarjeva, pričajo, da lahko dobroverni prijavitelji oziroma žvižgači veliko prispevajo k preprečevanju in odpravljanju vseh vrst diskriminacije in nasilja. Pri tem so pogosto v veliki nevarnosti, da sami postanejo žrtve.

Mlada policistka Kathryn Bolkovac denimo – v filmu The Whistleblower jo je upodobila Rachel Weisz, med svetovno znanimi žvižgači jo tako omenja Hartmannova – ko je med mirovno misijo v BiH odkrivala trgovino z ljudmi in mrežo prostitucije, v katero so bili vpleteni pripadniki mirovnih sil OZN, njeni sodelavci.

Hartmannovi in Sedlarjevi je skupno, da sta družbena podpora in zaščita žvižgačev resnično vitalno vprašanje, slabšalen odnos do njih pa slaba vest demokracije. Z naraščajočo problematiko zlonamernih, anonimnih in drugih prijav, velja opozoriti, da je tudi to vse bolj pereče vprašanje, slaba vest in etična dilema današnje družbe.

Zato na našem posvetu, Preprečevanje diskriminacije v dvojnem zrcalu anonimnih prijav, načrtujemo odprto, vključujočo in uravnoteženo razpravo, kako ob učinkoviti zaščiti dobrovernih prijaviteljev hkrati zaščititi žrtve zlonamernih, anonimnih in drugih prijav.

Bećir Kečanović 21. marec 2019