Kategorija: Razno

Leto 2022 bo spričo posledic covid-19, še posebej zaradi vojne v Ukrajini ostalo v zgodovini človeštva kot leto grozljivih izkušenj, travm in razkroja življenja mnogih žensk in mater (prispevek Tanje Tuma).

Po najnovejših standardih v Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 10. marca 2022 o akcijskem načrtu EU za enakost spolov (več) pa so tako rekoč na dnevnem redu spremembe nacionalne politike in izvedbenih dokumentov o enakih možnostih žensk in moških (več) ter akcijskega načrta k Agendi o ženskah, miru in varnosti (več). 

Prispele prijave k udeležbi na dogodku Ženske za mir in varnost potrjujejo, da so vprašanja o enakosti spolov in položaju žensk v družbi splošno pomembna, tako za civilno družbo kot za državne oziroma javne institucije.

Z vsem, kar povezuje program Ženske za mir in varnost, k udeležbi vabimo predstavnice in predstavnike medijev ter strokovne in širše javnosti (vabilo).

Zaradi upoštevanja priporočil NIJZ, vljudno prosimo, da udeležbo sporočite na kontak@irvd.si.

VABILO: SC PEN in IRVD, 21. marec 2022