Kategorija: Razno

Članek o problematiki odpadkov, Leben: Slovenija se utaplja v odpadkih, samo še dodatno poudarja potrebo po večji odgovornosti do vrednote prostora.

Problematiko nevarnih in drugih odpadkov smo sicer obravnavali na naši lanskoletni prireditvi k mesecu prostora, na kateri smo sprejeli tudi nekatera skupna priporočila.

Z letošnjo prireditvijo v okviru Meseca prostora 2018 nadaljujemo z odpiranjem konkretnih družbenih vprašanj v prostoru, denimo:
  • Rožle Prezelj, varuh športnikovih pravic, z izkušnjami iz prakse opozarja na problematiko upravljanja javne športne infrastrukture. Ugotavlja, da gre za pereče vprašanje tudi glede enakih možnosti oziroma enakega dostopa do športnih površin in prostorov, kar je neposredno povezano z uresničevanjem javnega interesa na področju športa. Od tega je v marsičem odvisna prihodnost slovenskega športa.
  • Dr. Gregor Jurak, redni profesor UL, na podlagi tujih in lastnih raziskovalnih spoznanj o telesnem in gibalnem razvoju otrok in mladine, spremembah v telesnem fitnesu, posledicah nezdravih življenjskih slogov na zdravje otrok in mladostnikov ter stanju šolskega športnega prostora opozarja na potrebe po večpodročnem strokovnem pristopu pri načrtovanju oblikovanja javnega prostora, še posebej z vidika gibalnih potreb različnih starostnih skupin uporabnikov prostora.

 

Vabljeni: Hiša Evropske unije v Ljubljani, 23. oktober 2018.