Kategorija: Razno

Diskriminacija je med tistimi družbenimi problemi, ki se dobrim ljudem upirajo. Ker jo globoko v sebi doživljajo kot zlo, ki ga zdrava družba zavrača, diskriminacijo v osebnem in javnem življenju upravičeno prezirajo in odpravljajo.

Če navedeno postavim ob rob najavi dogodka, Preprečevanje diskriminacije v luči anonimnih prijav, pa se odpre široka paleta razlogov, zakaj dobri ljudje pri odpravljanju diskriminacije obupajo.

V razmerah, ko diskriminacija ni več enoznačen, temveč eden od vse bolj kompleksnih, strukturnih družbenih problemov, enostavne rešitve, ki so bile nekoč morda celo uporabne, ne morejo biti učinkovite. To je prvi korak k spoznanju, zakaj dobri ljudje obupajo. Kajti čemu se zanašati na nekaj, kar je vnaprej obsojeno na neuspeh.

Ko so povrhu sami žrtve, dobri ljudje spričo nezmožnosti družbe, da se učinkovito spopade z diskriminacijo, izginjajo iz javnega življenja v sivo polje pasivnih, molčečih, prikrajšanih in razžaljenih. To je ključno spoznanje, zakaj sodobna družba kronično boleha (družbena patologija) s strukturnimi problemi diskriminacije in demokratičnega primanjkljaja.

Kako v danih razmerah motivirati dobre ljudi, da se zopet vključijo v javno življenje, saj bi tako s skupnim potencialom raznolikosti lažje in hitreje prišli do skupnih rešitev za srečo in smisel življenja posameznika ter za napredek  in trajnostni razvoj družbe.

Zato je vprašanje, zakaj dobri ljudje obupajo, vredno razprave o pomenu odpravljanja diskriminacije za uresničevanje skupnih ciljev v okviru vseslovenske prostovoljske akcije: 10. Dan za spremembe – odpravimo diskriminacijo.

Bećir Kečanović 17. marec 2019