Kategorija: Razno

“Strokovnjaki in akademiki, politiki pa tudi drugi ljudje so izgubili tla pod nogami. Zakaj? Ker so se znašli pred integriranimi kompleksnimi interdisciplinarnimi izzivi, za reševanje katerih pa jih izobraževalni sistem ni usposobil…”; v: Drevenšek, S. Nezaupanje je velika slabost današnje družbe, Svet kapitala: podjetniške zvezde, 13. november 2018.

“Slovenija potrebuje pozitivne zgodbe, da preseže do podjetništva negativno naravnano miselnost.”; v: Svet kapitala, Slovenija potrebuje več pozitivnih zgodb!, 16. november 2018.

Napredni svet se torej vedno bolj zaveda potrebe po integriranem, čezdisciplinarnem pristopu uporabne etike, ker se na praktičen način, brez odvečne ideološke prtljage loteva perečih izzivov.

Bećir Kečanović, 16. november 2018